Females On Wheels

Reglement

Icoon
Verkeerswetgeving
Icoon
Ongevalsaangifte

  HUISREGLEMENT WTC FEELS 2017

  x. LIDMAATSCHAP
  x. VERZEKERING
  x. KLEDIJ
  x. MATERIAAL
  x. WEGCODE
  x. PROGRAMMA EN RITTENSCHEMA


  LIDMAATSCHAP

  De club staat voor iedereen open van het vrouwelijk geslacht. De minimum leeftijd is 18 jaar.
  Het lidgeld bedraagt 40euro te storten op WTC Feels rekeningnummer: BE 12 001-6493002-92.
  Vanaf aanwezigheid bij 3 Feels activiteit vragen we aan de persoon zich aan te sluiten bij WTC Feels.
  Indien iemand lid wordt halverwege het seizoen, d.w.z. na de maand juli bedraagt het lidgeld 20 Euro.
   

  VERZEKERING

  Feels is aangesloten bij de VLAAMSE WIELRIJDERSBONDS (VWB) onder het nummer 630.
  Elk lid is zelf verantwoordelijk voor haar verzekering, wij vragen om bij voorkeur aan te sluiten bij de VWB.
  Elk lid moet op elk moment haar verzekering kunnen aantonen.
   

  KLEDIJ

  Er is een mogelijkheid om teamkledij aan te schaffen. We verwachten van onze leden dat ze de kledij aankopen en dragen tijdens (gezamenlijke) fietstochten.

  Minstens één keer per jaar bij het begin van het seizoen zal er de mogelijkheid zijn voor het aanschaffen van deze kledij. De prijs zal dan worden meegedeeld, deze kunnen elk jaar variëren. Voorwaarden zullen in die periode meegedeeld worden.
   

  MATERIAAL

  Het dragen van een valhelm is verplicht.
  De fietsen dienen, zoals voorgeschreven door de wegcode, perfect in orde zijn.
  Zorg dat je fiets technisch in orde staat (remmen, geen versleten banden, …..)
  Zorg ervoor dat je bandendruk in orde is !! (+/- 7, 7.5 bar en niet zoals op een gewone fiets 3-4 bar).
  Zorg ervoor dat je reserve binnenband, bandenlichters en pompje meehebt.
   

  WEGCODE

  Leden die deelnemen aan de fietstochten dienen stipt de wegcode na te leven. Ze zullen steeds de nodige hoffelijkheid en respect vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers.
  We respecteren steeds de wegcode en letten op volgende punten:

  • Het dragen van een helm is verplicht.
  • We fietsen indien de weg het toelaat per 2 naast elkaar waarbij we niet de hele weg inpalmen maar we blijven voldoende rechts rijden ! Personen die sneller fietsen moeten je steeds langs links kunnen voorbijsteken.
  • Ten opzichte van onze voor-en achter fietser rijden we dicht genoeg (max ½ fietslengte tussen).
  • Als je in een groep rijdt zorg dan altijd dat die groep compleet blijft ! Dat wil zeggen dat je af en toe even omkijkt om te zien of iedereen volgt, ook als je niet op kop rijdt ! Als je ziet dat een deel van de groep niet volgt, roep dan iets naar voren om duidelijk te maken dat er even gewacht moet worden.
  • Let altijd goed op je voorganger, en anticipeer op wat er voor je gebeurt. Je handen moeten steeds dicht in de buurt van je remmen zijn zodat je kunt ingrijpen.
  • Maak geen onverwachte of bruuske maneuvers maar communiceer duidelijk en 20 meter op voorhand, zodat er geen kop-staart ongelukken gebeuren. Rij defensief !
  • Als je ziet dat er een tegenligger aankomt : Roep dan gewoon TEGEN ! Iedereen weet dan dat er een fietser/auto/tractor uit tegengestelde richting de groep nadert.
  • Als je ziet dat er aan je eigen kant van de weg iets in de weg rijdt : Roep dan gewoon VOOR! Iedereen weet dan dat de groep rekening moet houden met een object dat dezelfde kant oprijdt.
  • Als er paaltjes staan : Roep PAALTJES ! Iedereen weet dan dat er paaltjes aankomen.
  • Bij obstakels op het wegdek, zoals gaten of stenen, geef je gewoon even met de rechter of linkerhand/arm (afhankelijk van de zijde) aan dat er iets aan komt door je arm even opzij te steken en vervolgens achter je rug om weg te draaien. Hierdoor weet iedereen die achter je rijdt dat er iets aankomt waar je omheen moet.
  • Als je gaat vertragen : Roep vertragen ! Als je gaat stoppen : Roep stoppen !
  • Diegene die vooraan rijden versnellen beter om een obstakel te ontwijken dan te remmen.
  • Rijd niet door rood licht. Als een deel van de groep al wel overgestoken is, wacht dan rustig tot het licht groen wordt en vervolg dan pas je weg.
  • Niemand rijdt alleen naar huis terug omdat zij het tempo niet aankan. Er moet altijd iemand van de groep bij een achterblijver blijven.
  • Bij fietsdefecten of dergelijke wordt er door de groep uiterst rechts van de weg gewacht.
  • Bij ritten, georganiseerd door WTC Feels, is het verboden de ritverantwoordelijke voorbij te steken. Enkel bij een zware helling of afdaling en op aangeven van de ritverantwoordelijke is het toegestaan voor de groep te gaan rijden waarna er bij het eerstvolgende kruispunt rechts van de weg gewacht wordt.
  • Indien bij overtreding van de wegcode een clublid geverbaliseerd wordt, zal zij zelf dienen in te staan voor het betalen van de geldboete. De clubkas komt niet tussen.

   

  PROGRAMMA EN RITTENSCHEMA

  Het vertrekuur, zoals op het programma vermeldt, dient stipt opgevolgd te worden. Vertrek en aankomst gebeurt steeds op de parking van het Sportcentrum Ternat, tenzij anders vermeld op het programma.

  Het bestuur zal de fietstochten uitstippelen en de afstand bij benadering bepalen. Door het bestuur wordt een volledig programma opgesteld. Dit programma kan geraadpleegd worden op de website.

  Het rittenschema wordt soepel geïnterpreteerd en kan veranderd worden op de dag van de rit zelf omwille van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, andere organisaties op het parcours, ….
  De vertrektijden zullen strikt nagekomen worden zoals vermeld op het programma. Er zal maximum 5 minuten worden gewacht.

  In geval van slecht weer beslist de aangeduide ritverantwoordelijke, in samenspraak met de aangemelde bestuursleden, of de voorziene rit al dan niet zal plaatsvinden. De leden die hun aanwezigheid bevestigd hebben via info@feels.be, zullen zo snel mogelijk verwittigd worden via email en sms.
  Tempo :
  De groep blijft steeds samen. Iedere deelnemer is ertoe gehouden zijn snelheid aan te passen aan een tempo dat iedereen kan volgen, de slagzin “samen uit, samen thuis” indachtig.

  De snelheid wordt bepaald volgens de mogelijkheden van de groep op dat moment. Dit betekent de snelheid waarbij iedereen kan volgen die regelmatig meefietst. Bij voldoende aanwezigheid bestaat er een mogelijkheid dat er 3 niveaugroepen worden gevormd maar dit zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

  Clubleden zorgen ervoor dat zij elkaar en de groep niet in gevaar brengen tijdens de clubactiviteiten. Er wordt samengewerkt op basis van respect voor elkaar en inzet voor de club en zijn maatschappelijk doel.